Psycho-Pass: The Movie | Salt Lake City Weekly
DONATE
Pin It
Favorite

 

Rated NR · 113 minutes · 2015

Action, Animated, Crime drama, Science Fiction
Inspector Tsunemori is sent to a war-torn nation to find Shinya.
Director: Katsuyuki Motohiro and Naoyoshi Shiotani
Producer: Taoru Deji, Gen Fukunaga, Yoshihiro Furusawa, Naoki Kitagawa, Akitoshi Mori, Fumi Morihiro and Masaya Saitou
Cast: Kana Hanazawa, Noriko Hidaka, Unsho Ishizuka, Shizuka Ito, Kenji Nojima, Ayane Sakura, Takahiro Sakurai and Tomokazu Seki

Now Playing

Psycho-Pass: The Movie is not showing in any theaters in the area.

© 2021 Salt Lake City Weekly

Website powered by Foundation